HistoryPrice - История цен

Товаров: 10 383

 
 1. Моноблок Dell Optiplex 7470 23.8" Full HD i7 9700/8Gb/1Tb 7.2k/SSD256Gb/GTX1050 4Gb/W10Pro64/kb/m/че

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  93 270

 2. Моноблок DELL Optiplex 7470, черный

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  67 600

 3. Моноблок Acer Aspire C20-820 (DQ.BC6ER.009)

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  30 290

 4. Моноблок HP ProOne 200 G3, черный

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  42 800

 5. Моноблок Acer Aspire C22-820 (DQ.BCMER.007)

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  33 290

 6. Моноблок LENOVO V130-20IGM, черный

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  26 590

 7. Моноблок LENOVO V130-20IGM, черный

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  34 700

  31 500

 8. компьютер моноблок HP 22-c0009ur, 4GV07EA

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  26 990

 9. компьютер моноблок ASUS V222GAK-BA020D, 90PT0211-M01530

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  29 990

 10. Ìîíîáëîê ASUS V272UNT-BA021T (90PT0241-M00710) ×åðíûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  72 100

 11. Ìîíîáëîê ASUS V222UAK-BA058D (90PT0261-M03640) ÷åðíûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  48 450

 12. Ìîíîáëîê ASUS V222UAK-WA021D (90PT0262-M04630) áåëûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  48 030

 13. Ìîíîáëîê ASUS V222UAK-WA020D (90PT0262-M04620) áåëûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  44 630

 14. Ìîíîáëîê ASUS V222UBK-BA023T (90PT0271-M00370) ÷åðíûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  44 320

 15. Ìîíîáëîê ASUS V222UAK-BA086D (90PT0261-M04550) ÷åðíûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  44 110